Multimove voor kinderen

De Vosselaarse Tennisclub biedt voor de allerkleinsten lessen Multimove aan (www.multimove.be). Hier wordt een gevarieerd bewegingsprogramma aangeboden voor kinderen tussen 3 jaar en 6 jaar. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Het is bijgevolg de perfecte startbasis voor alle sporten met of zonder bal, waaronder natuurlijk ook tennis.