Reglement Interclub

Het volledige reglement van de interclub kan je terugvinden op de website van Tennis Vlaanderen.

Hierbij alvast enkele belangrijke regels.

  • Je mag enkel spelers opstellen die op de spelerslijst van de categorie waarin je speelt voorkomen. Indien er een speler moet worden toegevoegd (dat kan nog tot de poules beëindigd zijn) moet dit een aantal dagen voor de ontmoeting gebeuren. Indien dat nodig is moet je contact opnemen met Daniel Verbeek.
  • Een interclubleider kan de identiteitskaarten van de spelers vragen om hun identiteit te controleren. Zorg dus dat je die bij hebt.
  • Voor het begin van de ontmoeting moet het blad met de ploegensamenstelling worden ingevuld en dat moet een kwartier voor de ontmoeting begint aan de interclubleider overhandigd worden. Op dit blad moeten alle enkelspelers staan - het maximum aantal staat vermeld op het blad (daar mogen dus reserven op staan) en ook alle dubbelspelers (+ reserven) moeten dan reeds ingevuld zijn. Je kan dus achteraf geen spelers meer mee laten doen die niet op het blad vermeld staan!!!
  • De volgorde van de spelers op het blad ploegensamenstelling is ook de volgorde waarin ze moeten spelen. De spelers staan in volgorde van hun klassement. Voor spelers met een gelijk klassement mag de volgorde zelf gekozen worden (kan dus anders zijn dan op de spelerslijst) maar dit is dan ook de volgorde waarin gespeeld wordt. De speelvolgorde kan achteraf niet gewijzigd worden.
  • Het is in principe ook niet toegelaten om de volgorde van de wedstrijden te wijzigen al wordt dit soms gevraagd wegens een tijdsprobleem bij één van de spelers. Indien iedereen hiermee akkoord is wordt dit soms toch gedaan. Dit houdt echter ook een risico in. Stel dat een speler zich kwetst tijdens de opwarming, dan moeten de volgende spelers in principe een plaats opschuiven. Indien de speelvolgorde wordt veranderd kan het dus in dat geval zijn dat een speler die naar voor zou moeten schuiven zijn match reeds begonnen is. Dat is ook de reden dat een volgende match pas mag beginnen nadat de vorige match begonnen is.
  • Voordat de dubbels beginnen moet je op het onderste stuk van het blad met de ploegensamenstelling de effectieve dubbelploegen invullen. Hou er rekening mee dat de ploeg met het hoogste aantal punten (som van het ENKELKLASSEMENT van de twee spelers) eerst komt. Indien twee ploegen evenveel punten hebben kan de volgorde gekozen worden. De speler met het hoogste klassement mag dan gerust in de tweede ploeg spelen.
  • Na de ontmoeting moeten de kapiteins een elektronische handtekening zetten. Daarvoor heeft de kapitein zijn inlogcode nodig. Zorg dus dat je die kent of ergens genoteerd hebt. Misschien gebruik je die nooit omdat je computer thuis je code al jaren voor je onthoudt.
  • Coaching is enkel toegelaten door de spelers die als coach en reservecoach op het blad vermeld staan. De coach kan naast de speler op de bank zitten maar mag zich niet bemoeien met het eigenlijke spel en kan enkel aanwijzingen geven aan de speler tijdens de kantwisseling.

En dan nog het volgende: speel fair, ook als de gemoederen in het heetst van de strijd soms wat oplopen.