Multimove

Tijdens onze lessen multimove bieden we een gevarieerd bewegingsprogramma aan voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Het is bijgevolg de perfecte startbasis voor alle sporten met of zonder bal waaronder natuurlijk ook tennis.