Privacybeleid

Algemeen

Vosselaarse Tennisclub is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren op secretaris@vosselaarsetc.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vosselaarse Tennisclub verwerkt de persoonsgegevens zoals u die zelf aan ons verstrekt,
bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen.

Afhankelijk van de door u ingevulde velden verwerken we uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Verwerkingsdoeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens zodat we u kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
om goederen of diensten bij u af te leveren of om onze nieuwsbrief aan u te kunnen versturen.

We verzamelen deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn

Vosselaarse Tennisclub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

Vosselaarse Tennisclub verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigen en overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vosselaarse Tennisclub en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kan hiervoor een mail sturen naar secretaris@vosselaarsetc.be

Klachten

Tenslotte willen we u ook meegeven dat u beschikt over het recht een klacht in te dienen.

In België kan u hiervoor terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be),
in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).